Pravila korišćenja

Na osnovu člana 224. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011 83/2014 i dr. zakon, 5/2015, 44/2018 95/2019 91/2019 109/2021) i člana 12.3 i 13.1 Ugovora o izmenama i dopunama odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću (Osnivačkog akta) DOO GOMEX ZRENJANIN od 05.04.2022.god, Zamenik direktora DOO GOMEX ZRENJANIN donosi:

Program nagrađivanja potrošača

Svrha programa i način ostvarivanja

 1. Svrha i ciljevi
  Program nagrađivanja potrošača ima za cilj povećati lojalnost kupaca i promovisati partnerstvo sa dobavljačima u okviru trgovinskog lanca Gomex.
  Kroz ovaj program, potrošači mogu sakupljati markice tokom kupovine i iskoristiti ih za kupovinu noževa, daske ili stalka za noževe iz ponude sa značajnim popustom.
 2. Način sakupljanja markica
  Potrošači će dobiti jednu markicu za svakih 1000 dinara kupovine na svom računu.
  Uz to, ako se na računu nalazi bar jedan artikal partnera akcije, potrošač ostvaruje pravo na još jednu dodatnu markicu po jednom fisklanom računu.

Kupovina sa popustom

 1. Uslovi za kupovinu sa popustom
  Potrošači koji sakupe ukupno 5 markica mogu iskoristiti svoje markice za kupovinu jednog noža, daske ili držača za noževe iz ponude sa popustom.
  Popust može biti do 70% u zavisnosti od uslova promocije.
 2. Postupak kupovine sa popustom
  Potrošač će moći koristiti svoje sakupljene markice prilikom kupovine sa popustom u svim maloprodajnim objektima Gomex-a.
  Prodavac će evidentirati upotrebu markica u skladu sa uslovima programa nagrađivanja.

Praćenje i izveštavanje

 1. Praćenje sakupljanja markica
  Trgovski lanac Gomex će pratiti sakupljanje markica i ispunjenje uslova za kupovinu sa popustom kako bi obezbedili tačnost programa.
 2. Izveštavanje potrošača
  Potrošači će biti obavešteni o skupljanju markica i pravima za kupovinu noža, daske ili držača za noževe sa popustom putem različitih komunikacionih kanala, uključujući promocije u prodavnicama i online obaveštenja.

Završne odredbe

 1. Datum početka i pravila
  Ovaj program nagrađivanja će stupiti na snagu 03.11.2023. godine
  Skupljanje markica biće omogućeno počev od 03.11.2023.godine završno sa 04.02.2024. godine
  Markice će moći da se iskoriste do 18.02.2023. godine
 2. Odluka o interpretaciji
  Konačna interpretacija ovog programa nagrađivanja pripada trgovinskom lancu Gomex.
  Ovaj Program definiše mehanizam nagrađivanja potrošača u trgovinskom lancu Gomex i osigurava jasnost i pravičnost u programu.
  Budući korisnici programa imaće pristup ovim pravilima kako bi znali kako mogu iskoristiti markice za kupovinu sa popustom.

U Zrenjaninu, 16.10.2023. godine

DOO GOMEX ZRENJANIN
Zamenik direktora
Bojan Ivetić, magistar tehničkih nauka