Datum početka i trajanja akcije

Ovaj program nagrađivanja stupa na snagu 03.11.2023. godine. Skupljanje nalepnica biće omogućeno počev od 03.11.2023.godine završno sa 04.02.2024. godine. Nalepnice ćeš moći da iskoristiš do 18.02.2023. godine